Restaurangens villkor / terms & conditions

Vid bokning av bord på Knystaforsen godkänner du följande villkor:

Villkor vid bokning på Knystaforsen:
Vi kan tyvärr inte laga vegan-, glutenfria eller mjölkfria menyer. Vi kan hantera de flesta andra matallergier om du meddelar oss i god tid.

Barn är välkomna från 11 år och äldre och serveras hela menyn med alkoholfritt dryckespaket. Inga bebisar, tyvärr.

På Knystaforsen och i Villa Knystaforsen tillåter vi tyvärr inte hundar.

OBS! Depositionen återbetalas inte om bokningen avbokas efter att betalningen har gjorts. Du kan ändra bokningen fram till 14 dagar före bokningsdatumet och behålla depositionen. Mindre än 14 dagar innan måste en ny deposition betalas för att ändra bokningen till ett annat datum, oavsett orsak.

When booking a table at Knystaforsen you approve the following terms & conditions

Unfortunately, we cannot prepare vegan, gluten-free or dairy-free menus. We can handle most other food allergies if you let us know in advance.

Children are welcome from 11 years and older, and will be served the full menu with our non-alcoholic pairings. No babies, sorry.

At Knystaforsen and Villa Knystaforsen we unfortunately do not allow dogs.

OBS! The deposit will not be refunded if the booking is cancelled after the payment has been made. You may change the reservation up until 14 days before the booking date and keep the deposit. Less than 14 days before, a new deposit must be paid in order to change the booking to another date, regardless of the cause.

 

När du bokar vårt privata Chef”s table för 7 personer eller fler godkänner du följande villkor:

Vi kan tyvärr inte erbjuda veganska, glutenfria eller mjölkfria menyer. De flesta andra allergier kan tillgodoses om ni meddelar oss i god tid.

Barn är välkomna, men vi erbjuder inga speciella barnmenyer. Hundar är välkomna.

En deposition på 1000 SEK per person krävs för att säkra bokningen.

OBS! Depositionen återbetalas vid avbokning upp till 30 dagar före evenemanget. Vid senare avbokning återbetalas inte depositionen, dock kan bokningen ändras till ett annat datum upp till 14 dagar innan. Om evenemanget avbokas senare än 14 dagar innan kan depositionen inte föras över till annat datum. Slutgiltigt antal gäster ska meddelas senast fem dagar före evenemanget, därefter ska priset för menyn betalas för angivet antal gäster. Det är möjligt att boka Chef”s table för färre än 7 personer, dock debiterar vi dig alltid menypriset för minst 7 personer.

 

When you book our private Chef”s table for 7 people or more you approve the following terms & conditions:

We are unfortunately not able to offer vegan, gluten free or milk-free menus. Most other allergies can be accommodated if you let us know well in advance.

Children are welcome at the private Chef”s table, however we do not offer special children”s menus. Dogs are welcome.

OBS! A deposit of 1000 SEK per person is requested to secure the booking. The deposit is returned in case of cancellation up to 30 days before the event. In case of later cancellation, the deposit will not be returned, however the booking may be changed to another date up to 14 days before. If the event is cancelled later than 14 days before, the deposit can not be transferred to another date. The final number of guests must be announced no later than five days before the event, after which the price of the menu must be paid for the specified number of guests. It is possible to book the Chef”s Table for fewer than 7 people, however, we will always charge you the menu price for at least 7 people.